Associacions

Compromís de qualitat

ST Consultors, des del passat 1 de setembre de 2013, va obtenir la qualificació d'empresa "Regulada per RICS".

La qualificació "Regulada per RICS" confirma el compromís d'una companyia a seguir un estricte codi de conducta i a mantenir el més alt nivell d'estàndards professionals i ètics.. Les companyies regulades són supervisades per un dels organismes professionals reguladors líders del món, demostrant així el seu compromís amb un codi de conducta.

A més, la Societat forma part de la "Associació Espanyola Anàlisi de Valor" (AEV) i està compromesa amb el seu codi ètic. Per a més informació visiti http://www.asociacionaev.org/

Des de gener de 2015 formem part de la Association of International PropertyProfessionals (AIPP).

Si desitja obtenir més informació sobre la AIPPpot visitar la seva pàgina web: www.aipp.org.uk.

La regulació de companyies garanteix una major protecció per al públic, ja que la companyia està obligada a respondre a totes les queixes i a disposar d'una assegurança de responsabilitat professional adequat en cas de pèrdues econòmiques o incompliment del deure professional.

Si desitja obtenir més informació sobre la Regulació a Europa, visiti https://www.rics.org/eu/upholding-professional-standards/regulation/