Ignacio Estevas-Guilmain Escudero

Ignacio Estevas-Guilmain Escudero

Conseller


Ignacio Estevas-Guilmain Escudero és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Carles III de Madrid, Màster in Business Administration per l'Institut d'Empresa i Màster en Value Investing i Teoria del Cicle Econòmic en OMMA Centre d'Estudis Financers. Ha exercit llocs de responsabilitat en diferents entitats financeres, en àrees comercials, finances, inversions i banca privada. En l'actualitat, és agent financer de A&G Banca Privada. Des de l'any 2007 fins a l'actualitat ha vingut exercint diversos càrrecs en els òrgans d'administració de diverses societats d'inversió de capital variable (SICAV) i a més, dins de les empreses del Grup Societat de Taxació, ocupa des de juny de 2019 el càrrec de Conseller en Societat de Taxació, S.A, ST Consultors Immobiliaris, S.L, ST Recerca i desenvolupament, S.A.O. i ST Cartera, S.L.