PROJECT MANAGEMENT OFFICE

Coneixament tècnic, trajectòria i pericia: valors capitals per obtenir un resultat óptim.

 

Ja havíem abordat centenars de projectes i serveis. Llavors, comencem a rebre el reconeixement com a referents, pel nostre coneixement tècnic, trajectòria i perícia en obtenir la informació necessària i veraç; característiques indispensables dins de l'àmbit immobiliari.

D’aquesta forma, secundem i desenvolupem un projecte de naturalesa immobiliària sota quatre premisses centrals: La importància de complir els terminis, el coneixement i millora dels processos, la comunicació activa i el control dels costos associats.

 
FINALITAT

Pricing


Definim el valor de cada actiu mitjançant l' assistència d' Inteligència Artificial, amplian la nostra eficiència i coneixament. Així superem els límits de calitat i temps per cada actiu individualitzat i de qualsevol tipología.

Gestió de Patrimoni en explotació


Dirigida a cura del patrimoni immobiliari de grans tenidores d'actius especials: companyies elèctriques, petrolieres i de gas, asseguradores, administracions públiques, ordes religiosos; ens avancem a canvis normatius, emetem informes tècnics i urbanístics, oferim representació i intermediació i executem la gestió tècnica global.


Soport tècnic


Ara le resultarà agradable treballar amb la seva cartera d' actius. Mijantçant el nostre soport tècnic gestionem el proces d' encàrrecs, resolem incidències i vosté simplement ve claritat on abans tot era difús.

Sostenibilidad


Li proposarem uns serveis a mesura per a ajudar la seva empresa a incorporar les expectatives del seus stakeholders en matèria social i mediambiental.

 
¿QUÉ ENS FA DIFERENTS?

Vocació de servei, professionalitat i experiència

parallax background
 

Servei a mida.

No disposem de productes seriats, cada servei és particular en el seu contingut, forma, temps i ús; sempre per a la millor defensa dels interessos del nostre client i per a afavorir la seva presa de decisions.

Equip multidisciplinar.

Oferim una visió global en els nostres treballs per mitjà de professionals arquitectes, urbanistes, enginyers i juristes; per a analitzar i esclarir la qüestió en tota la seva magnitud i saber explicar-la d'una manera comprensible.

La calitat no és negociable.

No sabem treballar d'una altra forma. Som empresa regulada RICS, garantint el seguiment d'un estricte codi ètic i el compliment dels més alts nivells professionals.

Experts en la gestió de Projectes i Equips.

Estem acostumats i funcionem com a element d’engranatge perquè la meta comuna s’aconsegueixi, garantint el correcte flux d’informació, adaptació dels equips a les necessitats dintre del termini i forma, així com la detecció dels riscos futurs per prendre decisions.